Over BSO Wereldwijs

BSO Wereldwijs is gevestigd in basisschool Wereldwijs. De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van einde schooltijd tot 18.30 uur. In de schoolvakanties is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur en clusteren we bij BSO De Vrije Vogels. Bij voldoende animo zal de BSO ook opvang verzorgen op woensdag en vrijdag.

BSO Wereldwijs heeft een eigen lokaal in de school. De kinderen kunnen gebruik maken van de speelzaal en het schoolplein van de school. Er worden elke dag leuke en uitdagende activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd en interesses van de kinderen.

Wij verzorgen ook de tussenschoolse opvang in de school.

De BSO is voor kinderen van basisschool Wereldwijs. Overige scholen in overleg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.

Overige informatie

Locatie

BSO Wereldwijs
OBS Wereldwijs
Alk 82
2201 XP Noordwijk

LRK nummer: 299453595

Contactgegevens locatie

Tel.: 06 – 193 173 84
E-mail: bsowereldwijs@kokkinderopvang.nl

 

Clustermanagers

Clustermanager: Samantha van der Velden
E: samantha@kokkinderopvang.nl
Adjunct Clustermanager: Caroline Heemskerk
E: caroline@kokkinderopvang.nl

GGD Inspectierapporten

GGD rapport BSO Wereldwijs