Duidelijkheid en structuur

Een vaste dagindeling

Wij maken gebruik van een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen duidelijkheid, structuur en houvast. Hierdoor zal uw peuter zich snel thuis voelen.

Bij binnenkomst is uw peuter vrij om te kiezen waarmee hij of zij wil spelen. Er is een goede afwisseling tussen zitten en luisteren enerzijds en actief bezig zijn anderzijds. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een dagindeling waarbij verschillende activiteiten elkaar afwisselen en waarbij uw peuter voldoende gelegenheid krijgt om te spelen.

Bij al onze peuteropvang locaties wordt gewerkt met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers per groep. De groepsgrootte is, volgens de Wet Oké, vastgesteld op maximaal 16 peuters per dagdeel. Onze locaties voldoen aan alle actuele kwaliteitseisen en staan in het register van de gemeente Katwijk.

Spelen en ontwikkelen

De peuteropvang is een plek om te spelen. Jonge kinderen ontwikkelen en leren namelijk door te spelen. We bieden ze een uitnodigende, veelzijdige en veilige omgeving om ze hierin te stimuleren. In interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers vergroten kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden en groeien ze in sociaal vaardig gedrag. Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo.

Heeft u hele dagen opvang nodig voor uw peuter? Kijk dan eens op onze pagina kinderopvang.

Voorschoolse Educatie

Het doel van onze peuteropvang is om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers laten in het aanbod van activiteiten alle ontwikkelingsgebieden aan de orde komen. Daarnaast ondersteunen zij de kinderen en hun ouder(s), met name als de ontwikkeling niet loopt zoals verwacht.

Wij werken met het programma ‘Peuterpraat’. Dit programma voor Voorschoolse Educatie (VE) komt voort uit het overheidsbeleid wat gericht is op achterstanden in het onderwijs. Volgens dit programma wordt altijd thematisch gewerkt. Er worden voortdurend nieuwe activiteiten aangeboden, zowel in de groep als individueel, die uitdagend zijn voor alle peuters op hun eigen ontwikkelingsniveau. Bovendien leren de kinderen van elkaar. We gebruiken dit programma voor alle peuters, dus niet alleen voor diegenen met een ‘dreigende’ ontwikkelingsachterstand. Het draagt bij aan de algemene ontwikkeling en de basisvaardigheden van alle peuters. Kinderen die een VE-indicatie hebben, krijgen bij ons extra ondersteuning.

Meer informatie over Voorschoolse Educatie en zorg vindt u hier.

Locatiezoeker

Ik zoek

in