Waar staan we voor

Onze visie

Het is onze ambitie om met aandacht een inspiratie te zijn voor onze omgeving door te investeren in de toekomst van kinderen.

Onze kernwaarden zijn:

 • open en betrokken
 • ontwikkelen en veranderen
 • samenwerken en creatief
 • energiek en gedreven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze missie ‘aandacht voor elkaar’ zegt veel over de organisatie die wij willen zijn. Wij zijn een maatschappelijke betrokken organisatie in de gemeente Katwijk en omgeving door het aanbieden van professionele en kwalitatieve kinderopvang. Wij leveren hierin een belangrijke bijdrage aan de maatschappij voor:

 • ouders, door deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces en/of aan een studie.
 • kinderen, door voorschoolse educatie aan te bieden en door de samenwerking met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de bibliotheek, de gemeente, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.
 • medewerkers, die wij opleidingen en werk bieden binnen de gemeente Katwijk en Noordwijk.

Verder stimuleren wij de gezondheid van kinderen en medewerkers door:

 • het geven van voorlichting aan medewerkers met betrekking tot vitaliteit en een bijdrage te leveren aan een sportabonnement of sportaccessoires.
 • kinderen veel te laten bewegen, activiteiten binnen en buiten te organiseren, samen te werken met sportverenigingen, onze samenwerking met voetbalverenigingen, gezonde voeding aan te bieden en het drinken van water te stimuleren.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

Stichting KOK kinderopvang is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie en vanuit die gedachte lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Wij kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wél hard nodig hebben. Dit past bij ons verantwoordelijkheidsgevoel als maatschappelijke speler in de gemeente Katwijk.

Het milieu en goede doelen

Ook het milieu en goede doelen hebben onze aandacht:

 • We scheiden het afval en beperken ons afval zoveel mogelijk.
 • We gebruiken energiezuinige verlichting.
 • Via Greenchoice gebruiken we groene energie.
 • Onze ruimtes proberen we zoveel mogelijk te delen met anderen.
 • We zamelen lege cartridges en mobiele telefoons in en stimuleren daarmee diverse inzamelacties.
 • We steunen Kika door deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Kippenloop’ en stimuleren tussentijdse acties.
 • We ondersteunen lokale initiatieven en zijn partner van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Katwijk.
Locatiezoeker

Ik zoek

in