Flexibele opvang

Voorwaarden

Voor uw kind is het belangrijk dat de kinderopvang een vertrouwde omgeving is, zodat hij of zij zich prettig en veilig voelt. Vanuit dit pedagogische oogpunt hanteren wij een minimum in het aantal uren dat u afneemt. Mocht uw kind moeite hebben met opvang in wisselende tijden en/of dagen, dan gaan wij hierover met u in gesprek. In het belang van het kind kan dan de opvang worden aangepast. Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden voor de flexibele opvang.

  1. Afname van flexibele opvang is mogelijk wanneer u wekelijks wisselende dagen opvang nodig heeft. Als na 3 maanden blijkt dat u wekelijks dezelfde dagen en tijden afneemt, zullen wij de opvang omzetten naar reguliere opvang.
  2. De aanvraag kunt u zelf doen via het ouderportaal van uw kind.
  3. Losse uren kunnen niet worden afgenomen. Het gaat altijd om een minimum van 4 aaneengesloten uren bij de kinderopvang.
  4. Uw aanvraag kunt u tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de eerste opvangdag indienen.
  5. De pedagogisch medewerkers beoordelen of uw aanvraag past binnen de mogelijkheden van de groep en binnen de wet- en regelgeving m.b.t. de beschikbare ruimte en de BKR. Mocht dit niet lukken, zullen zij, wanneer mogelijk, een alternatief met u bespreken.
  6. U kunt uw aanvraag voor flexibele opvang tot uiterlijk één week voor de eerste opvangdag annuleren via het ouderportaal.
  7. Ruilen van flexdagen is niet mogelijk. Flexdagen kunnen binnen de gestelde voorwaarden worden geannuleerd en opnieuw worden aangevraagd.
  8. Indien een flexdag niet tijdig is geannuleerd, wordt deze dag wel gefactureerd.
  9. Op basis van de aanvraag en uw wensen wordt gekeken naar de mogelijkheden.
Locatiezoeker

Ik zoek

in