Extra opvangdag aanvragen

Als u voor uw kind een extra opvangdag nodig heeft, kunt u een extra dag aanvragen. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via het Ouderportaal.

Bij de aanvraag van een extra opvangdag dient u rekening te houden met het volgende:

  • Het afnemen van een extra opvangdag is alleen mogelijk als de groepsgrootte en de personeelsinzet dit toelaten. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. Wij kunnen geen garantie geven dat er altijd plek is.
  • Vanaf twee weken voor de gewenste opvangdag hebben wij zicht op de bezetting van de groep en informeren wij u of er plek is voor uw kind. Vraagt u een extra dag aan binnen twee weken? Dan informeren wij u uiteraard zo snel mogelijk.
  • Indien de extra opvangdag extra kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld met betrekking tot vervoer, dan worden deze aan u doorberekend. U wordt hier vooraf van op de hoogte gesteld.
  • U kunt een goedgekeurde extra opvangdag tot 7 dagen voor de betreffende opvangdag kosteloos annuleren. Daarna wordt deze in rekening gebracht.
  • Het ruilen van opvangdagen is helaas niet mogelijk.

Tegoeduren

Op nationale feestdagen zijn wij gesloten. Om u te compenseren voor eventuele gemiste opvang op feestdagen, ontvangt u tegoeduren van ons. Het aantal tegoeduren is afhankelijk van het aantal dagen opvang per week dat u bij ons afneemt. Bij afname van 1 of 2 dagen/dagdelen opvang ontvangt u 1 dag/dagdeel in tegoeduren. Bij afname van 3 of meer dagen/dagdelen opvang ontvangt u 2 dagen/dagdelen in tegoeduren. U kunt uw tegoeduren terugvinden in het Ouderportaal. De tegoeduren worden aan u toegekend per kalenderjaar en vervallen aan het einde van het kalenderjaar.  Als u niet het hele kalenderjaar gebruik maakt van de opvang, worden de tegoeduren naar rato berekend. De toekenning van tegoeduren geldt voor alle 52 en 40 weken pakketten.

Bij de aanvraag van een extra opvangdag worden de tegoeduren automatisch verrekend. Als uw tegoeduren op zijn, worden de extra afgenomen uren in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.

Locatiezoeker

Ik zoek

in