Kennismaken

Het intakegesprek

Wanneer de plaatsing definitief is, nemen de pedagogisch medewerkers contact met u op voor een intakegesprek op de locatie voor een nadere kennismaking. Er zal gestreefd worden om dit intakegesprek uiterlijk 2 weken voor ingangsdatum van het contract te laten plaatsvinden. U ontvangt van ons een intakemapje met daarin een intakeformulier. Tijdens het intakegesprek bespreken we de onderdelen van het formulier met u, zoals de voeding, het dagritme, de slaapgewoonten, de gezondheid en eventuele allergieën van uw kind. Waar wordt uw kind blij van en hoe wil hij of zij het liefst getroost worden? U krijgt alle gelegenheid om te vertellen over de voorkeuren en eventuele bijzonderheden van uw kind en om vragen te stellen. Wij gebruiken de informatie om uw kind te leren kennen en om de opvang zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw thuissituatie. Daarnaast worden er ook een aantal praktische zaken met u besproken, bijvoorbeeld over het brengen en halen en er wordt een afspraak gemaakt om te komen wennen.

De eerste keer

Wennen

Het wennen vindt plaats binnen het contract en wordt ingepland op de eerste dag(en) van uw contract.

Binnen KOK kinderopvang vinden wij dat wennen uit 3 belangrijke pijlers bestaat, namelijk:

  • Wennen aan de eigen vaste pedagogische medewerkers & de eigen mentor
  • Wennen aan de eigen groepsruimte
  • Wennen aan de eigen vaste groep kinderen

Tijdens het wennen zal de vaste groepsleiding uw kind zoveel positieve aandacht geven als nodig is en hem/haar (proberen) mee te laten doen aan het dagritme en groepsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld door te knuffelen, een spelletje alleen of samen met andere kinderen te doen, samen een boekje lezen op schoot of uw kind juist de ruimte geven.

Wennen bij de kinderopvang

Wennen gebeurt altijd in overleg. We kijken naar de behoefte van uw kind. Is één keer wennen genoeg? Of is het beter om twee of drie keer te wennen?

Voor het wennen maakt u een afspraak met de pedagogisch medewerkers van de groep. U spreekt onderling af wanneer uw kind op de wendag(en) aanwezig is: de eerste keer bijvoorbeeld 3 uur, daarna 5 uur en daarna de hele dag. Het is verstandig om de eerste keer wat later te komen, zodat uw kind op een rustig moment binnenkomt in de groep. Omdat het wennen binnen het contract valt, heeft u op de wendag(en) niet de hele dag opvang voor uw kind. Houd hier alstublieft rekening mee.

Wennen bij de peuteropvang

De ervaring heeft geleerd dat het wennen op de peuteropvang meestal wat sneller gaat. Op de eerste opvangdag kunt u rustig samen met uw peuter binnenkomen en kennismaken met de groep en onze pedagogisch medewerkers. We houden dan een kort kennismakingsgesprek met u en wisselen gegevens uit. Uw peuter blijft daarna in de groep en u haalt hem of haar aan het einde van het dagdeel weer op. Meestal is een tweede keer wennen niet nodig.

Wennen bij de BSO

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar, die al bij ons op het kindercentrum zitten, zijn vaak al bekend op de BSO omdat ze regelmatig samen activiteiten doen. Het wennen gaat hierdoor dan ook meestal een stuk sneller. Voor nieuwe kinderen is dat anders; voor hen gelden de richtlijnen zoals hierboven beschreven.

Locatiezoeker

Ik zoek

in