De eerste stap

Inschrijven

U kunt uw kind via de website direct online inschrijven. Als u alle velden heeft ingevuld, komt uw inschrijving binnen bij onze Klantenservice. Zij zullen uw inschrijving bevestigen.

Wilt u een tweede of derde kind inschrijven? Dan kunt u inloggen in het Ouderportaal en hier een kind toevoegen. Bent u al eerder bij ons klant geweest, maar nu niet meer? Dan is uw e-mailadres al bekend in ons systeem en kunt u zich hiermee niet opnieuw inschrijven. U kunt in dit geval contact opnemen met onze klantenservice.

Houd er rekening mee dat er voor sommige locaties sprake is van een wachtlijst. Als dit het geval is bij de locatie van uw keuze, dan krijgt u bericht van onze Klantenservice. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving en is onder andere afhankelijk van de samenstelling van de groep en de leeftijden van de kinderen. Wij plannen momenteel 6 tot 9 maanden vooruit. Wij doen onze uiterste best om zoveel mogelijk kinderen van opvang te voorzien.

Wijzigen of opzeggen

Het Ouderportaal

Als u een lopend contract bij ons heeft, kunt u via het Ouderportaal gemakkelijk wijzigingen doorgeven of uw contract opzeggen. Om een wijziging door te geven, gaat u naar ‘planning’ en vervolgens ‘Aanvragen/ Structurele wijziging’. Om uw contract op te zeggen kiest u voor ‘Docs en formulieren’ en vervolgens voor ‘Contract’. Hier vindt u de mogelijkheid om op te zeggen.

Herroepingsrecht

Tot 14 dagen na het ondertekenen van uw contract heeft u het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren (te herroepen). Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dient u ons via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Voor de eventuele dienstverlening die reeds is geboden gedurende de herroepingstermijn, is betaling verschuldigd. Nadat u ons heeft geïnformeerd over het herroepen van de overeenkomst, zullen wij een eindafrekening maken op basis van de geleverde en afgenomen dienstverlening.

Als u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Locatiezoeker

Ik zoek

in