Ons team

De pedagogisch medewerkers

Op alle groepen werken dagelijks een aantal vaste gediplomeerde pedagogische medewerkers, afhankelijk van de groepsgrootte. Bij ziekte of verlof van een van de vaste pedagogisch medewerkers wordt een vaste invalkracht ingezet. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot het werken met kinderen. Dit houdt in dat zij minimaal een relevant diploma op MBO3 niveau hebben. Sinds 2016 zijn zij allemaal in het bezit van een diploma Nederlands op 3F niveau. Omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van onze opvang, worden onze pedagogisch medewerkers daarnaast voortdurend bijgeschoold op het gebied van pedagogiek en veiligheid. Zo zijn ze allemaal in het bezit van een kinder-EHBO diploma en is op elke locatie altijd een gediplomeerd BHV-er aanwezig.

Aangezien wij met Voorschoolse Educatie werken, zijn onze medewerkers van de kinder- en peuteropvang in het bezit van een diploma Peuterpraat. Ook zijn een aantal van onze medewerkers gecertificeerd voor het leesbevorderingsprogramma BoekStart, waar wij in samenwerking met Bibliotheek Katwijk aan mee doen. Door middel van BoekStart willen wij lezen en voorlezen op een leuke manier stimuleren. Samen met hun collega’s zorgen de gecertificeerde medewerkers dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme van de kinderen wordt en dat er een fijne BoekStart leeshoek is op de verschillende locaties.

Ons team

Hoofdkantoor

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Kindercentrum de Bomschuit te Katwijk. Op de begane grond vindt u onze Klantenservice, waar u terecht kunt voor al uw vragen omtrent de opvang van uw kind. Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren van de directie, de leidinggevenden en de afdelingen Financiën, Marketing en Communicatie, Kwaliteit en zorg, Plaatsing en planning, Facilitaire zaken en Human Resources Management.

Intern Begeleiders VE en zorgcoördinator

Onze Intern begeleiders VE (voorschoolse educatie) en zorgcoördinator begeleiden kinderen met een VE-indicatie of kinderen die op een andere manier extra zorg nodig hebben. Meer hierover leest u op de pagina VE en zorg.

Aansturing pedagogisch medewerkers

Onze locaties zijn verdeeld in vier clusters, die worden aangestuurd door een clustermanager en een adjunct-clustermanager. De (adjunct) clustermanager fungeert als aanspreekpunt voor de locatie, zowel voor medewerkers als voor ouders. Als u een vraag of opmerking heeft over de groep van uw kind, dan kunt u dit bespreken met de pedagogisch medewerkers. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de (adjunct) clustermanager of u kunt zelf een afspraak met haar maken.

Pedagogisch coaches

Onze pedagogisch medewerkers worden in hun dagelijkse werkzaamheden begeleid door een pedagogisch coach. Zij coachen op diverse onderwerpen zoals de ontwikkeling van kinderen, creativiteit en het geven van feedback. Zij vormen hiermee de schakel tussen het beleid en de praktijk. De coach ondersteunt de individuele pedagogisch medewerkers en de teams op de locaties met de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook draagt zij er zorg voor dat onze pedagogische visie wordt uitgedragen. De pedagogisch coach bezoekt elk kwartaal al haar locaties en pedagogisch medewerkers. Daarnaast ondersteunt de pedagogisch coach de kwaliteitsmanager bij het maken en schrijven van beleidsstukken.

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers voor onze groepen en voor het hoofdkantoor.

Interesse? Bekijk onze openstaande vacatures op onze vacaturewebsite!

Bestuur en toezicht

De bestuursvorm bij Stichting KOK kinderopvang is vastgelegd in de statuten en bestaat uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. Zij volgen de Governance Code Kinderopvang. Deze Governance Code, die speciaal ontwikkeld is voor de kinderopvang, geldt als richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht en heeft als doel de bestuurlijke functie verder te professionaliseren. De bestuurder is tevens directeur van de stichting.  De directeur-bestuurder legt belangrijke voornemens en besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Erkend leerbedrijf

KOK kinderopvang is een erkend leerbedrijf voor stagiaires. Elk jaar worden er bij ons dan ook tussen de 10 en 20 stagiaires opgeleid tot volwaardige pedagogisch medewerkers. Dit kunnen leerlingen zijn van verschillende opleidingen, zoals de opleiding Pedagogisch Werker 3 en 4, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Sport- en bewegingsleider. De stagiaires worden op de groep begeleid door een werkbegeleider. Dit zijn ervaren en hiervoor getrainde pedagogisch medewerkers. De werkbegeleiders worden in hun taken ondersteund door onze praktijkopleider. Zij is verantwoordelijk voor het totale leerproces van deelnemers aan de beroepspraktijkvorming (BPV) van de opleidingen PW3 en PW4.

Locatiezoeker

Ik zoek

in