Over ons

Pedagogische visie

Onze pedagogische visie luidt:

Een kind mag met plezier ontdekkend leren. Wij geven daar de volle aandacht aan. Op hun eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen kinderen hun talenten, interesses en creativiteit ontwikkelen. Wij creëren een uitdagende en vertrouwde omgeving waarbij ieder kind zichzelf mag zijn.

Het is belangrijk dat de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, zowel individueel als samen met andere kinderen. Met onze professionele kinderopvang leveren wij een bijdrage aan de opvoeding en zelfredzaamheid van de kinderen als goede voorbereiding op de toekomst. Daarnaast werken wij met verschillende protocollen waarin de dagelijkse uitvoering is omschreven met betrekking tot bijvoorbeeld slapen, eten, buitenspelen en zindelijkheid, die gerelateerd zijn aan het pedagogisch beleid.

Opvoedingsdoelen

uit de Wet Kinderopvang

In onze pedagogisch beleid en onze pedagogische visie staan de 4 opvoedingsdoelen centraal die in de Wet Kinderopvang vastgesteld zijn, te weten:

  • Bieden van emotionele veiligheid
  • Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
  • Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijk competenties
  • Overdracht van normen en waarden

Kinderen ontwikkelen zich van nature volgens een individueel patroon en eigen tempo, dat voor elk kind specifiek is. Pedagogisch medewerkers hebben aandacht voor dit ontwikkelingsproces en ondersteunen, en sturen bij daar waar nodig. Dit doen zij onder andere door individuele verzorging en persoonlijke aandacht, door het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling in al haar facetten en door het overbrengen van normen en waarden. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving en in nauw overleg en goede samenwerking met u.

Locatiezoeker

Ik zoek

in