Wat doet een oudercommissie?

Als ouder kunt u via de oudercommissie invloed uitoefenen op een aantal onderdelen van de opvang:

  • de uitvoering van algemeen pedagogisch beleid
  • voedingsaangelegenheden
  • veiligheid
  • gezondheid en hygiëne
  • openingstijden
  • het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling
  • wijziging van de prijzen

De manager van de locatie woont de vergaderingen van de oudercommissies bij.

Onze oudercommissies zijn altijd op zoek naar ouders die hierin zitting willen nemen. Heeft u interesse? Neem contact op met de clustermanager of de pedagogisch medewerkers van uw locatie!

Locatiezoeker

Ik zoek

in