Kinderopvang (hele dagen)

In onze kindercentra bieden wij hele dagen opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij Kindercentrum De Bomschuit in Katwijk kunt u ook terecht voor flexibele dagopvang.

Peuteropvang

De peuteropvang is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Spelenderwijs worden de peuters samen met leeftijdsgenootjes goed voorbereid op de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Op de BSO bieden wij de kinderen iedere dag leuke en leerzame activiteiten aan in de categorieën Sport & Spel, Muziek & Dans, Kunst & Cultuur en de Natuur.

Stichting KOK overblijf

Onze Stichting KOK overblijf verzorgt de tussenschoolse opvang voor diverse scholen in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Noordwijk.

Flexibele opvang

Bij Kindercentrum De Bomschuit bieden wij de mogelijkheid om de opvangdagen van uw kind flexibel af te stemmen op uw werkrooster.

Tarieven

In de kinderopvang wordt gewerkt met bruto uurtarieven, waarvan u een groot deel terug krijgt van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Bereken hier uw netto kosten met onze rekenmodule.