Voorschoolse educatie heeft als doel om peuters met een mogelijke (taal-/ontwikkeling) achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool. Per 1 januari 2022 is de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op HBO werk- en denkniveau, die verantwoordelijk is voor Voorschoolse Educatie, verplicht bij kinderopvangorganisaties. Om dit mogelijk te maken, investeert de gemeente in een extra urennorm. Met deze investering wordt ook direct uitwerking gegeven aan de ambities en resultaten van de Katwijkse Onderwijsagenda.

Deze investering is voor wethouders Corien van Starkenburg en Jacco Knape een mooie aanleiding om een bezoekje te brengen aan een kinderopvangorganisatie. Zij zijn op woensdag 8 december in gesprek gegaan met Joyce Ravenstijn (VVE coördinator) en Rebecca Baas (manager kwaliteit) bij KOK kinderopvang. Met elkaar bespraken zij de kwaliteitsslag die nu gemaakt wordt om de ontwikkeling van peuters verder te stimuleren.

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor een versterking van de kennis en vaardigheden van de huidige pedagogisch medewerkers. Op die manier wordt de kwaliteit van voorschoolse educatie verhoogd. Daarnaast wordt het effectiever aangeboden. De beleidsmedewerker zorgt naast het ontwikkelen en implementeren van het voorschoolse educatie beleid ook voor coaching van de medewerkers. Kinderopvangorganisaties hebben de keuze om zelf invulling te geven aan deze nieuwe functie. Bij KOK kinderopvang is er bijvoorbeeld voor gekozen om het beleidsdeel en het coachingsdeel te splitsen en onder te brengen bij reeds bestaande functies.

Wethouder Jacco Knape: “Er wordt ook samen gewerkt in het Centraal Overleg Voorschools Katwijk (COVK). In dit overleg voeren zij de ambities en resultaten van de Katwijkse Onderwijsagenda uit. Hiervoor werken zij samen met het onderwijs om de ontwikkelingskansen van jonge kinderen te stimuleren.” Naast KOK kinderopvang, werkt de gemeente ook samen met kinderopvangorganisaties Smallsteps, Partou, Mukkie en Bambino Kinderopvang om de kwaliteitsslag te maken. “Het is fijn om samen met andere partijen te werken aan een verbetering die veel peuters gaat helpen. Beleid en praktijk komen altijd samen bij dit soort bezoeken en de kracht van samenwerking in de gemeente wordt dan extra duidelijk”, aldus wethouder Corien van Starkenburg.

Nieuwsberichten

De meest actuele
nieuwsberichten

Nieuws

Officiële opening IKC Katwijk

Lees meer

Nieuws

Soepele overgang van voorschools onderwijs naar de basisschool

Lees meer

Nieuws

Meivakantie op de BSO: Festival Fantasia

Lees meer