Op maandag 20 februari 2023 hebben Vereniging PCBO Rijnsburg en de gemeente Katwijk de bouwrealisatieovereenkomst voor de renovatie en nieuwbouw van de Oranje Nassauschool aan de Ruijterstraat in Rijnsburg getekend. Met het ondertekenen van deze overeenkomst maken PCBO Rijnsburg en de gemeente Katwijk afspraken over hun onderlinge verhouding, samenwerking en wederzijdse verplichtingen. Wethouder Knape: “We zetten samen weer een nieuwe stap door de gezamenlijke afspraken goed vast te leggen. Dit past helemaal in de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2040. Fijn om de samenwerking met PCBO Rijnsburg voort te zetten.”

Renovatie en nieuwbouw Oranje Nassauschool
Katwijk telt wel 27 basisscholen. En elke school verdient een prettige, gezonde werkomgeving voor leerlingen en leerkrachten. Ook is het belangrijk zoveel mogelijk gebouwen te verduurzamen. Daarom is in 2020 een Integraal Huisvestingsplan opgesteld voor alle basisscholen in Katwijk. Om goed zicht te houden welke school op welk moment een opknapbeurt moet krijgen, is er voor de komende vijf jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld. In deze eerste periode is de Oranje Nassauschool in Rijnsburg aan de beurt. In overleg met de teamleden, de schooldirectie en PCBO Rijnsburg is ervoor gekozen het originele gebouw van de Oranje Nassauschool aan de Ruijterstraat in Rijnsburg te renoveren en de later aangebouwde delen te slopen en opnieuw op te bouwen. De gemeente stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar aan de school. Zij begeleiden de renovatie en nieuwbouw zelf als bouwheer. Met deze bouwrealisatieovereenkomst leggen beide partijen de wederzijdse verplichten formeel vast.

Integraal Kindcentrum
Steeds meer scholen bieden meer dan alleen onderwijs in hun gebouw. Denk aan kinderopvang of zorg. Ook de Oranje Nassauschool wil kinderen tussen 0 en 12 jaar, naast leren, ook ruimte bieden om te ontwikkelen, spelen en ontmoeten. Op dit moment is één lokaal in gebruik voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. In het nieuwe gebouw wil het schoolbestuur, in samenwerking met KOK kinderopvang, opvang aanbieden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Hierdoor ontstaat een Integraal Kindcentrum (IKC). Carla ‘t Hooft, directeur KOK Kinderopvang: “Het is onze ambitie om met aandacht een inspiratie te zijn voor onze omgeving door te investeren in de toekomst van kinderen. Met de samenwerking met PCBO Rijnsburg willen we dit graag verder realiseren op de Oranje Nassauschool.”

Keuze architect
Aan het eind van 2022 hebben PCBO Rijnsburg en de gemeente na een selectieprocedure gekozen voor de architectencombinatie Stol Architecten en Sineth. Rijk van Ommeren, directeur-bestuurder van PCBO Rijnsburg: “Met de selectie van de combinatie Stol Architecten en Sineth als architecten hebben we gezamenlijk gekozen voor bevlogen architecten die de wensen van de school en de kinderopvang kunnen vertalen in het ontwerp van het Integraal Kindcentrum. Het nieuwe gebouw heeft de kracht van het oude gebouw en zorgt tegelijk voor nieuwe kansen. Per twee groepen komt een eigen zone, waardoor er rust is om te leren. Daarnaast komt er ruimte voor gezamenlijke activiteiten, voor werkvormen waarbij kinderen kunnen ontdekken, voor creatieve vakken etc. Het team (kinderopvang en onderwijs) bereidt zich achter de schermen voor om straks “klaar” te zijn voor ONS nieuwe gebouw.”

Nieuwsberichten

De meest actuele
nieuwsberichten

Nieuws

Officiële opening IKC Katwijk

Lees meer

Nieuws

Soepele overgang van voorschools onderwijs naar de basisschool

Lees meer

Nieuws

Meivakantie op de BSO: Festival Fantasia

Lees meer