Op donderdag 20 februari ondertekenden Carla ’t Hooft (directeur KOK kinderopvang) en Rindert Venema (directeur Prohles) het businessplan voor samenwerking in IKC De Duinroos. In het Integraal Kindcentrum worden onderwijs en opvang zodanig op elkaar afgestemd dat er een brede doorgaande ontwikkellijn ontstaat voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Carla ’t Hooft: “Het is zo mooi om de handen van onderwijs en opvang ineen te slaan. Zo laten we de peuters en de kleuters samenwerken, optimaliseren we de balans tussen school en buitenschoolse opvang en organiseren we gezamenlijke activiteiten en ouderavonden. “

Rindert Venema: ‘We hebben een belangrijke stap gezet richting deze integrale voorziening, waar kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen en anderen kunnen ontmoeten. In het IKC is volop aandacht voor talentontwikkeling, meertaligheid, sport en cultuur.”

Het IKC krijgt de komende jaren vorm binnen basisschool de Duinroos, locatie Zanderij. Er wordt op die manier toegewerkt naar het nieuwe IKC dat binnen 3 tot 5 jaar gerealiseerd zal worden in de geplande nieuwbouw.

Nieuwsberichten

De meest actuele
nieuwsberichten

Nieuws

Officiële opening IKC Katwijk

Lees meer

Nieuws

Soepele overgang van voorschools onderwijs naar de basisschool

Lees meer

Nieuws

Meivakantie op de BSO: Festival Fantasia

Lees meer