Over BSO De Duintoppers

BSO de Duintoppers is gevestigd in in Integraal Kindcentrum (IKC) De Duinroos in Katwijk. In IKC De Duinroos werken KOK kinderopvang en basisschool De Duinroos intensief samen; opvang en onderwijs onder één dak met oog voor de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Op deze locatie is ook onze Peuteropvang De Duinster gevestigd.

BSO De Duintoppers verzorgt de naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deze locatie biedt veel mogelijkheden om zowel binnen als buiten activiteiten aan te bieden. Zo kunnen wij gebruik gemaakt van de twee uitdagende schoolpleinen, de Zanderij speeltuin en de binnen-gymzaal.

Kinderen van onderstaande school worden in principe op deze buitenschoolse opvang geplaatst.

  • IKC De Duinroos
  • Sjaloomschool
  • Ds. G. Voetiusschool
  • Leidse Buitenschool

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice.

Overige informatie

Locatie

BSO de Duintoppers
IKC De Duinroos
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk

LRK nummer: 609114372

Contactgegevens locatie

Tel. 06-26204668
E: duintoppers@kokkinderopvang.nl

 

Clustermanagers

Locatiemanager: Kim Winkel Groenendijk
E: kim@kokkinderopvang.nl
T: 06 – 267 388 51

GGD Inspectierapporten

GGD Rapport BSO De Duintoppers